Käyttöehdot

1. Loppukäyttäjän lisenssisopimus

Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus (myöhemmin tunnettu nimellä "Sopimus") on laillinen sopimus sinun (joko "yksityishenkilö") ja Perlego Holdings Ltd. ("Yritys") joka koskee Yrityksen lisensoitujen tuotteiden ja/ tai palveluiden käyttöä ja joka saattaa pitää sisällään "online" tai muussa sähköisessä muodossa toimitettua dokumentaatiota ("Ohjelma").

ENNEN KUIN KLIKKAAT HYVÄKSY-NAPPIA, OHJELMISTON SAAMISEKSI, LUE SOPIMUKSEMME SÄÄNNÖT JA EHDOT HUOLELLISESTI. KLIKKAAMALLA NAPPIA SAADAKSESI OHJELMISTOMME ANNAT LUVAN TULLA SITOUTETUKSI TÄHÄN SOPIMUKSEEN JA SAMALLA SINUSTA TULEE SOPIMUKSEN TOINEN OSAPUOLI. MIKÄLI ET VOI SITOUTUA KAIKKIIN SOPIMUKSEMME SÄÄNTÖIHIN JA EHTOIHIN, ÄLÄ KLIKKAA NAPPIA SAADAKSESI OHJELMISTOMME, MISSÄ TAPAUKSESSA OHJELMISTOA EI LADATA TIETOKONEELLESI.

 

2. Käyttöoikeuden myöntäminen

Tämä sopimus sallii sinun käyttää vain yhtä kopiota kustakin tietystä tuotteesta ja vain omaan yksityiseen käyttöön vain yhdellä tietokoneella kerrallaan (ellei tuote ole hankittu 3 eri käyttäjän lisenssille). Oikeutesi ohjelmiston käyttöön on rajattu eli sinulla ei ole yksinoikeutta sen käyttämiseen. Ohjelmiston katsotaan olevan "käytössä" tietokoneella silloin, kun se on ladattu väliaikaiseen muistiin (esim.RAM) tai se on asennettuna tietokoneen pysyvään muistiin (esim. kovalevylle, CD-ROMiin tai muuhun varastoivaan laitteeseen). Pidätämme kaikki oikeudet itsellemme.

 

3. Tekijänoikeus

Ohjelmiston omistaa yritys tai sen tavarantoimittaja tai lisenssinhaltija ja se on suojattu Englannin tekijänoikeuslainsäädännön sekä kansainvälisten kauppasopimusten piirissa. Me (ja meidän toimittajamme ja lisenssinhaltijamme) omistamme ja pidätämme kaikki ohjelmistoon liittyvät oikeudet, tittelit ja edut mukaan lukien patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet, liikesalaisuudet ja muut immateriaalioikeudet, jotka ohjelmisto sisältää. Siksi et voi käyttää, kopioida tai jakaa ohjelmistoa ilman kirjallista lupaa.

 

4. Rajoitukset

Et voi vuokrata, liisata, lisensoida tai lainata ohjelmistoa, mutta voit siirtää oikeutesi pysyvästi edellyttäen, että siirrät sopimuksen, ohjelmiston ja kaikki mukana seuraavat painetut materiaalit etkä jätä itsellesi asiaan liittyviä kopioita sekä edellyttäen, että ohjelmiston vastaanottaja sitoutuu noudattamaan sopimuksessa mainittuja sääntöjä ja ehtoja. Et saa purkaa tai hajottaa ohjelmistoa paitsi siltä osin kuin edellämainittu rajoitus on nimenomaan kielletty sovellettavan lainsäädännön suhteen. Et voi tehdä virhekorjauksia tai muutoinkaan adaptoida tai muokata tai luoda ohjelmistojohdannaisia ohjelmistostamme.

 

5. Ei takuuta

OHJELMISTO TOIMITETAAN "SITEN KUN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA. OTAT TÄYDEN RISKIN JA VASTUUN VALITSEMASTASI OHJELMISTOSTA, SEN ASENNUKSESTA JA KÄYTÖSTÄ SAADAKSESI TOIVOTUN LOPPUTULOKSEN. YRITYS EI TAKAA, ETTÄ OHJELMISTO ON VIRHEETÖN, VAPAA KESKEYTYKSISTÄ, VIOISTA TAI ETTÄ SE ON YHTEENSOPIVA JONKIN TIETYN KONEEN TAI OHJELMISTON KANSSA. SOVELTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMAAN MAKSIMIMÄÄRÄÄN SAAKKA, YRITYS KIELTÄYTYY ANTAMASTA MITÄÄN TAKUITA, JOKO SUORIA TAI EPÄSUORIA MUKAANLUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN KAUPALLISEEN, SOPIVUUTEN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, OHJELMISTOON LIITTYVIEN OIKEUEKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA JA OHJELMISTON MUKANA SEURAAVISTA MATERIAALEISTA. HYVÄKSYT TÄTEN, ETTÄ OHJELMISTO SAATTAA OLLA SAAMATTOMISSA OLEVA TAI SE SAATTAA RAJOITUKSETTA TULLA SELLAISEKSI MONISTA SYISTÄ JOHTUEN KUTEN JAKSOITTAIN TOISTUVAT JOKO AIKATAULUTETUT TAI AIKATAULUTTAMATTOMAT HUOLTOTOIMENPITEET, YLIVOIMAISET ESTEET, OHJELMISTON TEKNINEN VIKA, TELEKOMMUNIKAATION INFRASTRUKTUURISTA JOHTUVA VIKA, VIRUKSISTA JOHTUNUT VIIVE TAI PALVELUIHIN KOHDISTUNUT HYÖKKÄYS, LISÄÄNTYNYT KYSYNTÄ TAI SESONKILUONTOISET KAUSIVAHTELUT KYSYNNÄSSÄ, KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMET TAI MAINITSEMATTA JÄTTÄMISET TAI MIKÄ MUU TAHANSA YRTYKSEN KONTROLLIN ULKOPUOLELLA OLEVA KOHTUUTTOMAKSI KATSOVISSA OLEVA SYY. SIKSI YRITYS SANOUTUU IRTI KAIKISTA TAKUISTA, SUORISTA JA EPÄSUORISTA MUKAANLUKIEN JÄRJESTELMÄN JA/ TAI OHJELMISTON SAATAVUUDESTA TAI SUORITUSKYVYSTÄ.

 

6. Rajoitettu vastuu

YRITYKSELLÄ EI OLE VASTUUTA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA. HYVÄKSYT, ETTÄ SINUN VASTUULLASI ON KAIKKI NE KULUT, JOTKA SAATTAVAT AIHEUTUA KÄYTTÄMÄSTÄSI OHJELMISTOSTA JA SEN SISÄLLÖSTÄ TAI SEN KERÄÄMISTÄ TIEDOISTA JA NIIDEN YHTEEN SOPIVUUDESTA (TAI YHTEENSOPIMATTOMUUDESTA) TIETOKONEEN TAI OHJELMISTON KANSSA, MINKÄ SINULLE ON TOIMITTANUT YRITYKSEMME TAI JOKIN MUU KOLMAS OSAPUOLI. LAIN SALLIMISSA RAJOISSA LIIKUTTAESSA, EI YRITYS EIKÄ KUKAAN SEN TAVARANTOIMITTAJISTA TAI LISENSSINHALTIJOISTA OLE VASTULLINEN MISTÄÄN MAHDOLLISESTA AIHEUTUNEESTA VAHINGOSTA (MUKAANLUKIEN RAJOITUKSETTA MENETYKSET YRITYKSEN TUOTOISTA, SEN TOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, LIIKETOIMINNAN KANNALTA TÄRKEÄN TIEDON MENETYKSESTÄ, NK. HYVÄN TAHDON ELI "GOODWILL' IN" MENETYKSESTÄ, TÖIDEN SEISAHTUMISESTA, LAITTEISTOON TAI OHJELMISTOON LIIITTYVISTÄ KESKEYTYKSISTÄ, VAJAATOIMINNASTA TAI EPÄONNISTUMISESTA, KORJAUSKUSTANNUKSISTA, MENETETYSTÄ AJASTA TAI RAHASTA JOHTUEN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÖÖNOTTOKYVYTTÖMYYDESTÄ TAI OHJELMISTON YHTEENSOPIMATTOMUUDESTA LAITTEISTON KANSSA TAI OHJELMISTOSTA ITSESTÄÄN VAIKKA SINUA OLISI VAROITETTU ETUKÄTEEN MAHDOLLISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA YRITYKSEN KOKONAISVASTUU KAIKISTA MAHDOLLISISTA VAHINGOISTA YHDESTÄ TAI USEISTA TOIMINNOISTA AIHEUTUEN, OLKOON SOPIMUKSESSA MAINITTUJA TAI VAHINGOSTA AIHEUTUNEITA EI YLITÄ SITÄ MÄÄRÄÄ, MINKÄ MAKSOIT OHJELMISTOSTA. KOSKA JOTKIN VALTIOT EIVÄT HYVÄKSY VASTUUN POISSULKEMISTA TAI VASTUUTA KOSKEVIA RAJOITUKSIA LIITTYEN JOHDANNAISIIN TAI SATUNNAISIIN VAHINKOIHIN, EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

 

7. Englannin lainsäädäntö - rajoitetut oikeudet

Ohjelmistoa ja siihen liittyvää dokumentaatiota pidetään "kaupallisena tietokoneohjelmistona" ja "kaupallisen tietokoneohjelmiston asiakirjojen" mukaisena. Kaikenlainen ohjelmaan ja siihen liittyvän dokumentaation käyttöön, muokkaukseen, monistamiseen, suorittamiseen, esittelyyn tai julkaisemiseen liittyvät asiat on ohjattu yksinomaan tämän sopimuksen ehdoissa. Mainitut toimenpiteet ovat kiellettyjä ellei sopimuksessa toisin muussa kohtaa mainita.

 

8. Vientirajoitukset

Tiedoksesi halutaan saattaa, että ohjelmisto on Englannin Vientiviranomaisten säännösten alainen ja kaikenlainen poikkeama Englannin lainsäädännöstä ja sen asetuksista on kiellettyä. Suostut siihen, että et suorasti tai epäsuorasti tuo, vie tai siirrä ohjelmistoa mihinkään maahan, loppukäyttäjälle tai mihinkään sellaiseen loppukäyttötarkoitukseen, mikä on kielletty minkään Englannin lainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen mukaan (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen niihin maihin jotka ovat ajoittain kauppasaarrossa Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kanssa). Lisäksi käyttäjä sitoutuu olemaan harjoittamatta suoraan tai epäsuorasti vientiä, tuontia, välittämistä tai ohjelmiston käyttämistä vastoin lakeja ja asetuksia, jotka on asettanut se valtiollinen yksikkö, jolla on toimivalta vientiin, tuontiin-, siirtoon tai ohjelmiston käyttöön. Vakuutat ja hyväksyt, että Englannin tuonti- ja vientiviranomaiset tai mikään muukaan hallituksen alaisuudessa toimiva virasto ei ole asettanut rangaistuksia tai muutoin keskeyttänyt, peruuttanut tai kieltänyt vientioikeuksiasi. Suostut olemaan käyttämättä tai siirtämättä ohjelmistoa sellaiseen loppukäyttöön, joka liittyy ydinaseteollisuuteen, kemiallisiin tai biologisiin aseisiin tai ydinteknologiaan ellei tätä ole auktorisoitu Englannin kuningaskunnan hallituksen asettaman asetuksen ja kirjallisen erityisluvan avulla.

 

9. Sinuun liittyvät tiedot ja yrityksen tietosuojapolitiikka

Tekemällä tämän sopimuksen suostut siihen, että yritys voi kerätä ja säilyttää sinua koskevia tietoja, mukaanlukien nimesi, puhelinnumerosi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, luottokortti- tai pankkitilisi tiedot tai jonkin muun tiedon, mitä yritys voi sinulta aika ajoin kysyä. Yritys palkkaa muita yrityksiä ja henkilöitä suorittamaan toimintoja yrityksen puolesta. Esimerkkeinä mainittakoon tilausten käsittely, pakettien toimittaminen, sähköpostien ja tavallisen postin lähettäminen, asiakaslistoilta toistuvasti saatavan tiedon vastaanottaminen, tiedon analysointi, markkinointiin liittyvissä työtehtävissä avustaminen, maksuliikenteen hoito ja asiakaspalvelun antaminen. Heillä on oikeus päästä käsiksi henkilökohtaisiin tietoihin vaadittavan työn suorittamiseksi, mutta heillä ei ole oikeutta käyttää saatuja tietoja mihinkään muihin tarkoituksiin. Yritys voi julkaista tietosuojapolitiikkansa verkkosivusto(i)llaan ja se voi muokata sitä tarpeen mukaan oman harkintansa mukaan. Sinun tulisi lukea yrityksemme tietosuojapolitiikasta ennen sopimukseen suostumista saadaksesi enemmän lisätietoa siitä, miten sinua koskevat tiedot tullaan tallettamaan ja miten niitä käytetään yrityksen taholta.

 

10. Yleiset ehdot, tilausjaksot & hinnat

MYSecurityCenter uskoo vahvasti avoimuuteen, helppouteen ja yksinkertaisuuteen.

Kaikkien tuotteidemme ja palveluidemme tilaaminen on helppoa ja tarkoituksenamme on selkeästi näyttää KAIKKI ehtomme ja hintamme. Arvonlisävero veloitetaan perustuu laskutusmaassaasiakas syöttää.

Meillä ei ole piilotettuja lisäkuluja - ei lisämaksuja – eikä ehdottomasti mitään sitovia tilausjaksoja.

 

Toimitusehdot

Tuote toimitetaan sinulle sen jälkeen kun tilauksesi on käsitelty ja sitä koskeva maksusuoritus on saatu.

Mikäli valitsit maksaa luottokortilla saat asennusohjeet sähköpostitse seuraavien 24 tunnin kuluessa.

Mikäli valitsit maksaa shekillä tai pankkisiirrolla voi tuotteesi toimitus kestää jopa 20 työpäivää, sillä maksutietojen välittyminen järjestelmäämme kestää tietyn ajan.

 

Rahapalautukset

Palautamme sinulle alkuperäisen tuotteesta maksamasi hinnan 100%:sesti ensimmäisten 14 päivän kuluessa.

Mikäli palautat tuotteen myöhemmin kuin 14 päivän jälkeen, vähennämme rahapalautuksestasi 5 €:n hallinnollisen kulumaksun, joka kattaa kolmannen osapuolen online-maksukulut.

Rahapalautuksia ei makseta kokeilutilauksista, automaattisista tilausten uudistamisista tai erikoistarjouksista.

 

Tilaukset

Kaikki MYSecurityCenterin tuotteet myydään tilaustuotteina.

Kaikki tilaukset ovat voimassa siihen saakka, kunnes loppukäyttäjä on ilmoittanut haluavansa peruuttaa ne.

Kaikki tilaukset uudistetaan automaattisesti MYSecurityCenterin taholta kunnes tilaaja haluaa ilmoittaa tilauksen peruuttamisesta.

Mikäli jostakin syystä johtuen MYSecurityCenter ei voi automaattisesti uudistaa tilausta, asiakkaalle lähetetään lasku sähköpostitse. 1 alkuperäinen lasku, 3 huomautusta, mikäli ensimmäinen lasku ei ole maksettu. Maksukehoituksista 2, 3 ja 4 seuraa viivästymismaksua siten, että ensimmäiseen kehotukseen lisätään 10, seuraavaan 20 ja kolmanteen 30€.

 

Miten peruutan tilaukseni?

Voit milloin tahansa peruuttaa tilaamasi tuotteet tai palvelut. Mikäli haluat peruuttaa, ole hyvä ja mene kohtaan Tilauksen peruuttaminen ja seuraa annettuja ohjeita.

Tilausten peruuttaminen MYSecurityCenterillä on tietysti ILMAISTA, meillä ei ole lisäkuluja eikä sitovia tilausjaksoja.

Meidän tulee saada ilmoitus tilauksen peruuttamisesta vähintään 3 päivää ennen tilausjakson päättymistä, jotta tilauksesi ei uudistuisi automaattisesti uudelle tilauskaudelle.

 

Uusintatilausten hinnat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverollisia perustuu laskutusmaassaasiakas syöttää

TuotteetKestotilauksen vuosihinnat
VersioEURGBPDKK/NOKSEKUSD/AUD/CHFRUBBRL
MYUltimateSecurity 1 käyttäjä 199.99 169.99 1499 1699 269.99 7999.99 599.99
MYInternetSecurity 2014 1 käyttäjä 49.99 39.99 399 499 69.99 1999.99 149.99
MYInternetSecurity 2014 3 käyttäjä 79.99 69.99 599 799 99.99 3199.99 239.99
MYAntivirus 1 käyttäjä 29.99 24.99 299 349 49.99 1199.99 89.99
MYAntivirus 3 käyttäjä 49.99 39.99 399 499 69.99 1999.99 149.99
MYPCTuneUp 2014 1 käyttäjä 29.99 24.99 299 349 49.99 1199.99 89.99
MYPCTuneUp 2014 3 käyttäjä 49.99 39.99 399 499 69.99 1999.99 149.99
MYFreeAntivirus 2014 1 käyttäjä 29.99 24.99 299 349 49.99 1199.99 89.99
MYFreeAntivirus 2014 3 käyttäjä 49.99 39.99 399 499 69.99 1999.99 149.99
MYPC Help & Support 1 käyttäjä 149.99 139.99 1199 1399 209.99 5999.99 449.99
MYPC Help & Support 3 käyttäjä 229.99 189.99 1699 1999 299.99 9199.99 689.99
MYPC Clean-Up & Optimization 1 käyttäjä 69.99 59.99 499 599 99.99 2799.99 209.99
MYPC Clean-Up & Optimization 3 käyttäjä 109.99 89.99 799 999 149.99 4399.99 329.99
MYSecureOnlineBackup 5 GB Storage 1 käyttäjä 29.99 24.99 299 349 49.99 1199.99 89.99
MYSecureOnlineBackup 25 GB Storage 1 käyttäjä 119.99 99.99 899 1099 169.99 4799.99 359.99
MYSecureOnlineBackup UNLIMITED Storage 1 käyttäjä 149.99 139.99 1199 1399 209.99 5999.99 449.99
MYTheftProtection 2013 1 käyttäjä 29.99 24.99 299 349 39.99 1199.99 89.99
MYTheftProtection 2013 3 käyttäjä 49.99 39.99 399 499 69.99 1999.99 149.99

11. Muut tarjoukset

Hyväksymällä nämä "Toimitusehdot" suostut siihen, että vastaanotat päivityksiä ja tarjouksia sähköpostitse, popup-ikkunoiden välityksellä & matkapuhelimeesi MYSecurityCenterin yhteistyökumppaneilta ja muilta luottamiltamme tahoilta mukaanlukien Myplusclubin jäsenyyden. Voit milloin tahansa peruuttaa minkä tahansa tuotteemme tilauksen klikkaamalla allaolevia "Tilauksen peruuttaminen" -linkkejä. Tilauksen peruuttaminen MYSecurityCenterin uutiskirje - peruuttaaksesi tilauksesi lähetä sähköpostia osoitteeseen unsubscribe-mscnewsletter@mysecuritycenter.com Peruuttaaksesi MYSecurityCenterin yhteistyökumppaneiden promootiotarjoukset - lähetä sähköpostia osoitteeseen unsubscribe-mscpartnerpromotion@mysecuritycenter.com. Peruuttaaksesi MYSecurityCenterin liittyvien kolmansien osapuolien promootiotarjoukset - lähetä sähköpostia osoitteeseen unsubscribe-msc3partypromotion@mysecuritycenter.com

 

12. Yleistä

Tähän sopimukseen sovelletaan Englannin lainsäädäntöä. Soveltaminen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen sopimuksista kansainväliseen tavarakauppaan liittyen on nimenomaisesti poissuljettu. Tämä sopimus ei ole sovellettavissa Uniform Commercial Code' n (amerikkalainen kauppasopimus) alaisuuteen. Kaikki mahdolliset riitatilanteet sinun ja yrityksen välillä koskien tätä sopimusta ratkaistaan Englannissa. Tämä sopimus on sopimus sinun ja yrityksen välillä ja se ylittää kaiken muun kommunikaation, joko suullisen tai kirjallisen tai mainoksessa mainitun mitä tulee itse ohjelmistoon ja sen dokumentaatioon. Jos jokin osio tästä sopimuksesta todettaisiin pätemättömäksi, ovat muut sopimuksen ehdot ja osiot edelleenkin lainvoimaisia. Mitään sopimuksen osiota ei voida rauettaa tai muokata muutoin kuin yhtiön valtuuttaman edustajan kirjallisella allekirjoituksella.

 

13. Yhteystiedot

Mikäli sinulla on jotakin tähän sopimukseen liittyvää kysyttävää tai mikäli haluat ottaa yrityksemme yhteyttä, ole hyvä ja kirjoita meille osoitteeseen: Perlego Holdings Ltd, 5. Michalaki Christodoulou Street, Office 204, 8020 Paphos, Cyprus. Phone: +357 2603 0411. Rekisterinumero: HE288833 tai sähköpostitse osoitteeseen support@mysecuritycenter.com tai info@mysecuritycenter.com

Lataa, ole hyvä ja odota...
Lataa, ole hyvä ja odota...