Legal notification

 

I henhold til overholdelse af lov 34/2002 af 11. juni vedrørende Virksomhedsservices for information og elektronisk handel, vil vi meddele Dem, at Perlego Holdings Ltd. der har bopæl på Michalaki Christodoulou Street, 5. Office 204, 8020 Paphos (CYPRUS), med firma nummer: HE288833 og momsnummer: CY10288833Y, er ejer af denne hjemmeside (Du vil finde disse oplysninger i "Notary Public and the Chamber of Commerce")

 

 

I henhold til bestemmelserne i den spanske Organiske Lov 15/1999 vedrørende beskyttelse af personoplysninger informerer vi om følgende: I tilfælde af, at en e-mail er sendt til os til den adresse, der vises her, eller hvis en dataregistreringsform er udfyldt forsikrer vi, at de personlige oplysninger givet til os vil blive registreret i den fil som Perlego Holdings Ltd. er ansvarlig for. Formålet med denne er at besvare kundehenvendelser, opretholde en forretningsmæssig kontakt og udsende via forskellige kanaler, herunder emails eller andre tilsvarende elektroniske medier, reklame eller kampagner om produkter eller ydelser fra virksomheden.

 

Du vil have mulighed for at afvise at dine data bliver behandlet til reklameformål og til at udøve retten til adgang, berigtigelse, annullering og opposition i overensstemmelse med den gældende lovgivning, ved at skrive til følgende adresse: Michalaki Christodoulou Street, 5. Office 204, 8020 Paphos (CYPRUS) eller til e-mail-adresse Info@mysecuritcenter.com. Perlego Holdings Ltd. erklærer at have implementeret alle de nødvendige og relevante sikkerhedsforanstaltninger, som fastsat i det spanske kongelige dekret 1720/2007 af 21. december, hvorved det regulerede dekret om gennemførelse af LOPD [Ley organica de Proteccion de Datos - Spansk Personlig Databeskyttelseslov] blev godkendt, og at det har implementeret alle tekniske midler, som de har til rådighed for at undgå tab, misbrug, ændringer, ikke-autoriseret adgang eller tyveri af de data, du leverer.

 

Perlego Holdings Ltd. erklærer, at det har vedtaget alle de nødvendige og relevante sikkerhedsforanstaltninger som fastsat i den spanske kongelige dekret 1720/2007 af 21. december, hvorved det regulerede dekret om gennemførelse af LOPD [Ley organica de Proteccion de datos - Spansk Personlige data Protection Act] blev godkendt, og at det har etableret alle tekniske metoder inden for sit middel til at undgå tab, misbrug, ændring, ikke-autoriseret adgang eller tyveri af de data, du kan levere.

 

Hele indholdet af hjemmesiden, og især handelsnavne, firmanavne, industrielle designs, designs, tekster, fotografier, grafik, logoer, ikoner, software og alle andre designs, der kan anvendes i industrien og erhvervslivet, er beskyttet af den industrielle ejendomsret og de intellektuelle rettigheder af Perlego Holdings Ltd. Deres anvendelse og / eller reproduktion er derfor forbudt uden udtrykkelig tilladelse fra selskabet.

 

Perlego Holdings Ltd. er ikke ansvarlig for overtrædelser af intellektuelle ejendomsrettigheder eller industrielle tredjemandsrettigheder som stammer fra optagelse på hjemmesiden for varemærker, firmanavne, industrielle mønstre, patenter, indhold af hjemmesiden på en samvittighedsfuld, korrekt og lovlig måde, og forpligter sig til: a) Ikke for at bruge indholdet til mål eller formål, der strider mod loven, den offentlige moral, de almindelige retningslinjer for god skik og brug eller mod den offentlige orden. b) ikke at reproducere, kopiere, distribuere, give offentlig adgang i form af offentlig kommunikation, omdanne eller ændre indholdet, medmindre tilladelse hertil gives fra selskabets ejer. c) ikke at bruge indholdet af hjemmesiden til at sende reklame, eller anden kommunikation hvis formål er direkte salg eller andre kommercielle formål, uopfordrede meddelelser, der sendes til en gruppe af mennesker, uanset deres formål, og afholde sig fra markedsføring eller udsende sådanne oplysninger i nogen form.

 

I tilfælde af enhver form for tvist, vil begge parter forsøger at nå frem til en fredelig aftale. Hvis dette ikke er muligt, vil domstolene i Málaga have juridisk kompetence til at behandle sagen, og parterne vil ikke benytte nogen anden jurisdiktion i forbindelse med sagsanlæg.

 

BRUGERE, DER IKKE ACCEPTERER DENNE POLITIK, MÅ IKKE VIDEREGIVE NOGEN DATA VED HJÆLP AF DENNE HJEMMESIDE, ELLER HAVE TILGANG TIL INDHOLDET AF DENNE HJEMMESIDE.

 

Leyes Europeas / European Law /Europæisk lovgivning

Databeskyttelse

 

Retten til beskyttelse af personoplysninger er en grundlæggende rettighed. Den er forskellig fra, men tæt knyttet til retten til respekt for privatliv og familieliv. Denne skelnen er især foretaget i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Her nævnes de to rettigheder separat, men ved siden af ??hinanden i artikel 7 og 8.

 

Databeskyttelse prioriteres højt i EU. Det centrale stykke lovgivning er Direktiv 95/46/EF, der regulerer beskyttelsen af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og fri udveksling af sådanne oplysninger. Implementeret i national lovgivning, gælder direktivet for alle EU-medlemsstater samt Island, Liechtenstein og Norge.

 

I Forordning (EF) nr. 45/2001 fastsættes de samme rettigheder og pligter gældende for ?EU-institutioner og organisationer. Den fastlægger også EDPS som den tilsynsførende med uafhængig tilsynsmyndighed, der har til opgave at sikre, at forordningen overholdes.

 

Henter, vent venligst...
Henter, vent venligst...